Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Om

Sävedalens Glasmästeri är ett familjeföretag som arbetar med fullservice!

Glasmästeriets historia

Sävedalens Glasmästeri grundades  1945. Vi, familjen Forsberg/Köhler, övertog verksamheten 1985, som då huserade i en liten källarlokal på Persplatsen i Vallhamra, Sävedalen.1987 flyttade vi in i våra nuvarande lokaler på Industrivägen 37, utmed motorvägen i Sävedalen. 2015 utökade vi och i april 2016 stod vårt nya kontor/ ramverkstad färdigt.

Föreningar

Vi är medlemmar i Glasbranschföreningen och Företagarna i Partille.

Miljöpolicy

I våra val av leverantörer och produkter skall vi alltid beakta produkternas och tillverkningsprocessens miljöpåverkan.

Genom återvinning av emballage, källsortering och regelbundna genomgångar av företagets miljöpåverkan skall vi bidra till ett minskat utnyttjande av våra naturresurser.
För hantering av återvinningsbart material såväl som icke återvinningsbart material skall samarbetsavtal endast slutas med leverantör där sluthanteringen och leverantörens miljöpolicy är känd och accepterad.

Genom att efterfölja lagar och rekommendationer från myndigheterna skall vi bidra till bättre miljö.
Vi strävar efter att där så är praktiskt möjligt kunna förse kunder med information om våra produkters innehåll och miljöpåverkan, ett smart miljöval är t.ex att satsa på energiglas.

Transporterna sker så lokalt som möjligt. Vår största leverantör finns i Partille kommun. Vårt mål är att satsa så lokalt som möjligt.